0
Religion Simulator God Games v14 ApkDin Simülatörü benzersiz bir strateji oyunudur. Bu size kendi dinini kurmak ve yapısı ve felsefesi hakkında karar için bir fırsat verir.
"Din Simulator, orada. Sizin tanrı izin verilen tek bir tanrıdır. Ve o kıskanç bir tanrı var." 7/10 - PocketGamer

Oyun iki unsurdan oluşur:

1. GLOBE - Sen açılımlarını, tapınaklar ve diğer binalar ekleyerek fayans üzerinde almak gerekir dünya, üzerinde dini geliştirmek. Daha fazla fayans senin din, aldığınız fazla altın aittir ve din güçleniyor. Kararlar alırken nüfus, eğitim ve refah gibi hesap çeşitli yönlerini içine almak gerekir. Orada dünya üzerinde diğer dinler ve hedef dünyaya hakim etmektir! Ayrıca rakiplerinizi yok etmek bomba, veba ve gök gürültülü gibi çeşitli silah kullanabilirsiniz, ama en önemli strateji genişlemesi için doğru yön vermektir.

2. KARAR AĞACI - Felsefe, her dinin temelidir. Din Simulator size müminlere Tanrı arasındaki ilişki hakkında karar verebilir. Inanç, tanıtım, bilgi veya mutluluk - Sen din unsurları en önemli olan seçebilirsiniz. Kendi inanç sistemlerini kurmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak. Kısıtlamalar, yasa ve ceza şekilleri hakkında karar verin.


Bu oyun vardır:

- Benzersiz fikir ve yaklaşım
- Felsefi ve sosyolojik yönleri
- Stratejik ve taktik kararların bir sürü
- Gerçek zamanlı strateji (RTS) oyun, MMO
- Zorluk seviyesi Geniş
- Bağımlılık oyun
- İyi Eğitimi
- RPG öğeleri
- Çatışma (sandox) modu
- Savaş taktikleri
- Medeniyet temelli (kalabalık alanlar daha değerlidir)

Inanç, felsefe ve güç ile dünyayı fethetmek. Yapı ve yok. İyi ya da kötü olur. ALLAH ve ATEİZMİN arasında seçim yapın. Dünyaya hakim birçok yolu vardır! Seninki ne?
Religion Simulator is a unique strategy game. It gives you an opportunity to build your own religion and decide about its structure and philosophy.
"In Religion Simulator, there is only one god allowed. Your god. And he's a jealous god." 7/10 - POCKETGAMER

The game consists of two elements:

1. THE GLOBE - You develop your religion on the globe, where you need to take over tiles by adding expansions, temples and other buildings. The more tiles belong to your religion, the more gold you receive and your religion becomes stronger. When making decisions you need to take into account various aspects like population, education and wealth. There are other religions on the globe and your goal is to dominate the world! You can also use various weapons like bombs, plague and thunderstorms to destroy your opponents, but the most important strategy is to give the right directions for expansion.

2. DECISION TREE - Philosophy is the base of each religion. In Religion Simulator you can decide about the relation between Believers and God. You can choose which elements of religion are the most important - faith, publicity, knowledge or happiness. Build your own belief systems and reach a wider audience. Decide about restrictions, laws and forms of punishment.


This game has:

- Unique idea and approach
- Philosophical and sociological aspects
- A lot of strategic and tactical decisions
- Real-time strategy (RTS) gameplay, MMO
- Wide range of difficulty levels
- Addictive gameplay
- Good Tutorial
- RPG elements
- Skirmish (sandox) mode
- War tactics
- Civilization based (populous areas are more valuable)

Conquer the world with faith, philosophy and power. Build and destroy. Become good or bad. Choose between GOD and ATHEISM. There are many ways to dominate the world! What is yours?
Nasıl kurulur? Android [Apk] Oyun Nasıl Yüklenir? Eğer bilgisayardan indirdiyseniz dosyayı telefonunuza atmanız gerekiyor. Eğer indirdiğiniz dosya .rar ya da benzer uzantılıysa içerisindekileri çıkarmanız, arşivi açmanız gerekiyor. Telefonunuzda bu işlemi yapmak için WinZip Premium Zip Unzip Tool uygulamasını kullanabilirsiniz. Google Play dışından apk kurmak için telefonunuzda Ayarlar – Güvenlik – Bilinmeyen Kaynaklar ayarını açmalısınız. Android uygulamaları .apk uzantılıdır. Bu uygulamaya telefonuzda tıkladığınız zaman yükleme işlemi başlayacaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra oyuna girmeye çalıştığınız zaman internetten dosya indirebilir. Bitmesini bekleyin. Android Obb [Data] Nasıl Yüklenir? Bazı Android oyunları Obb dosyasına ihtiyaç duyar. Obb dosyası genelde .rar şeklinde upload edilir. Eğer upload edilmiş bir obb varsa indirin ve arşivi açın. İçinden çıkan dosyayı “Android/obb/” klasörüne atmalısınız. Böyle bir klasör yoksa kendiniz oluşturabilirsiniz.
How to install? Android [apk] How to install the game? If you download files from your computer you need to take your phone. If those of you in removing the file is downloaded .rar or similar extensions, you need to open the archive. You can use WinZip Premium Zip Unzip Tool application to perform this operation on your phone. Set your phone to install apk from outside Google Play - Security - You must open the Unknown Sources setting. Android applications are .apk extension. The installation process will begin when you click this application on your phone. After the installation is complete when you try to enter the game you can download files from the internet. Wait until the end. Android Obb [Data] How to Install? Some Android games need to Obb file. Obb file generally upload as s .rar. If you download an obb has been upload and open the archive. Copy the file to "Android / obb/" folder. If obb folder dosn't exist, you can create one.
http://www.appsandgames.org

Yorum Gönder Blogger Disqus

 
Top