0
Bridge Constructor v3.4 ApkBridge Constructor oyununda, başarılı bir köprü ustası olduğunu kanıtlaman gerekiyor. 40 farklı seviyeyi oyna ve derin vadilerin, kanalların ve nehirlerin üzerinden geçen köprüler yap. Stres testleri, kurduğun köprünün otomobillerin, kamyonların ve son olarak da aşırı ağır tankerlerin sürekli kullanımdan doğan günlük stresine dayanıp dayanamayacağını gösterecek.
***Noel Baba geliyor! Yani herkes hediye alacak – ve tabii ki Noel Baba’nın Kızağı da olacak! Bu büyük, ücretsiz Noel güncellemesinde yeni seviyelere ve akıllara durgunluk veren yeni köprülere sahip yepyeni bir Winter World var. Sadece ilkbahara kadar geçerli!
Gelişmiş kontrollerle artık inşa ettiğin köprülerin bileşenlerini taşıyarak onları silmek zorunda kalmadan değiştirebilirsin. ***


Her bir köprü için tahta, çelik, kablo veya beton direk gibi çeşitli malzemeler arasında seçim yapman gerekecek. Kusursuz köprüyü kurarken uygun malzemeleri kullan ve belirlenen bütçeyi aşmamaya dikkat et. Farklı malzemeler arasında seçim yapma olanağı bulunması, birden fazla çözüm ve yaklaşım olduğu anlamına gelir, her köprüyü istediğin şekilde yapabilirsin; ancak tek limitinin bütçe olduğunu unutmamamak gerekir. Geliştirilmiş ızgara sistemi, kusursuz köprü fikrini daha doğru şekilde gerçekleştirmene olanak sağlar. Hayal gücünü ve yaratıcılığını özgür bırak! Ve bir çıkmaza girersen, yeni yardım sisteminden değerli ipuçları alabilirsin!

Şimdi Sizlerle: SlopeMania!
SlopeMania eklentisinde, kendini yepyeni üç adaya ev sahipliği yapan bir yer olan Tiltin Adaları’nda renkli mağaraların içinde köprü inşa ederken bulacaksın! Daha önce eşi benzeri görülmemiş birbirinden zorlu 24 yeni seviye, muazzam yükseklik farklarının üstesinden gelmen için seni eğimli şeritler kullanmaya zorlayacak. “Çılgın Seviyeler” ise tam bir bilmece ve bu seviyeler, alışılmışın dışında düşüncelerle sıra dışı çözümler gerektiriyor.
SlopeMania, In-App Purchase’ta düşük bir fiyata bulunabilir!

ÖZELLİKLER:
• Camatuga ulusunun adasında 40 seviye
• Serbest inşaat modu ve yardım sistemi
• 5 Ortam: Şehir, kanyon, sahil, dağlar, tepeler
• Geliştirilmiş ızgara sistemi
• Kilidi kaldırılmış haritalarla dolu dünyalar/seviyeler
• 4 farklı yapı malzemesi: Tahta, çelik, kablo, beton direk
• Farklı yapı malzemeleri için renk kodlu yük göstergesi
• Üç farklı yük dayanıklılık seviyesi: Otomobil, kamyon ve tanker
• Her seviye için yüksek skor
• Facebook bağlantısı (ekran görüntüsü ve köprü skoru yükleme)

SlopeMania Eklentisinin ÖZELLİKLERİ
• Tamamen yeni Tiltin Adaları
• Eğimli yol yapma seçeneği (hatta Camatuga için bile mevcut)
• Ekstra "Mağara" ortamı
• 24 “eğimli” seviye, özellikle “Çılgın Seviyeler”

Tablet-optimized:
• native tablet HD graphics support
• finger controls and GUI optimized for big displays
• stylus support for Samsung Pen tablets
In Bridge Constructor game, you have to prove that a successful bridge master. 40 different levels of play and deep valleys, canals and the bridges over the river made. Stress tests, you set up the bridge of cars, trucks, and finally the extreme stress from daily heavy tankers born to show that withstands continuous use.
*** Santa Claus is coming! So everyone will get a gift - and of course Father Christmas's sleigh will be! This is a great, free Christmas update with new levels and mind-boggling new bridge is a brand new Winter World. Only available until spring!
Advanced controls now moving components of the bridge you build can change without having to delete them. ***


For each bridge board, steel, you'll have to choose between a variety of materials such as lead or concrete poles. Use appropriate materials while setting up the perfect bridge and take care not to exceed the specified budget. To have the opportunity to choose between different materials, which means that multiple solutions and approaches, you can do it the way you want every bridge; but you need not to forget that the budget is the only limit. Improved grid system allows you to perform a more accurate idea of ​​the perfect bridge. Free your imagination and creativity! And if you enter into a dead end, you can get valuable tips from the new assistance system!

Now with you: slopemani to!
Slopemani the plug itself a place in the islands Tilt hosts a brand new three candidates will find in the colorful cave while building a bridge! Before demanding unprecedented 24 new levels from each other, to overcome the enormous height difference will force you to use curved strips. "Crazy Levels" is a complete enigma, and these levels requires exceptional solutions to unconventional thinking.
Slopemani the In-App Purchase't be found at a low price!

FEATURES:
• island nation of 40 levels of Camatug
• Free construction mode and help system
• 5 Media City, canyon, coast, mountains, hills
• Improved grid system
• worlds / levels unlocked full map
• 4 different building materials: wood, steel, cables, concrete pillars
• Color-coded load indicator for different building materials
• Three different load resistance levels: Cars, trucks and tankers
• High scores for each level
• Facebook Connection (upload screenshots and bridge score)

CHARACTERISTICS OF slopemani Plug
• Completely new Tilt Islands
• The option to sloping road (even for Camatug available)
• Extra "cave" environment
• 24 "curved" level, especially "Crazy Levels"

Tablet-optimized:
• Native support HD graphics tablets
• finger controls and GUI optimized for big displays
• Pen stylus support for Samsung tablets
Nasıl kurulur? Android [Apk] Oyun Nasıl Yüklenir? Eğer bilgisayardan indirdiyseniz dosyayı telefonunuza atmanız gerekiyor. Eğer indirdiğiniz dosya .rar ya da benzer uzantılıysa içerisindekileri çıkarmanız, arşivi açmanız gerekiyor. Telefonunuzda bu işlemi yapmak için WinZip Premium Zip Unzip Tool uygulamasını kullanabilirsiniz. Google Play dışından apk kurmak için telefonunuzda Ayarlar – Güvenlik – Bilinmeyen Kaynaklar ayarını açmalısınız. Android uygulamaları .apk uzantılıdır. Bu uygulamaya telefonuzda tıkladığınız zaman yükleme işlemi başlayacaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra oyuna girmeye çalıştığınız zaman internetten dosya indirebilir. Bitmesini bekleyin. Android Obb [Data] Nasıl Yüklenir? Bazı Android oyunları Obb dosyasına ihtiyaç duyar. Obb dosyası genelde .rar şeklinde upload edilir. Eğer upload edilmiş bir obb varsa indirin ve arşivi açın. İçinden çıkan dosyayı “Android/obb/” klasörüne atmalısınız. Böyle bir klasör yoksa kendiniz oluşturabilirsiniz.
How to install? Android [apk] How to install the game? If you download files from your computer you need to take your phone. If those of you in removing the file is downloaded .rar or similar extensions, you need to open the archive. You can use WinZip Premium Zip Unzip Tool application to perform this operation on your phone. Set your phone to install apk from outside Google Play - Security - You must open the Unknown Sources setting. Android applications are .apk extension. The installation process will begin when you click this application on your phone. After the installation is complete when you try to enter the game you can download files from the internet. Wait until the end. Android Obb [Data] How to Install? Some Android games need to Obb file. Obb file generally upload as s .rar. If you download an obb has been upload and open the archive. Copy the file to "Android / obb/" folder. If obb folder dosn't exist, you can create one.
http://www.appsandgames.org

Yorum Gönder Blogger Disqus

 
Top